Asztrosuli

Az Aszcendens – 1.rész

Az Aszcendens az az állatövi jegy, ami a születés pillanatában a keleti égbolton feltűnik. Ő őrködik a születés felett, alkotja meg külsőnket, jellemünket és személyiségünket, és ezzel a horoszkóp legfontosabb tényezője. Amikor a régebbi időkben valakinek a születési jegye után érdeklődtek, ezért nevezték meg az Aszcendenst, amit a titokzatos születési időpont határoz meg, és nem a Napjegyet, ami csupán a mindenkori évszaknak felel meg.

A keleten felkelő állatövi jegy a születés pillanatában olyasmi, mint személyiségünk tükre. A horizontnak pont azon a pontján kellett lennie az égnek, ami énünknek megfelel, mert nincs véletlen, minden előre meg van határozva. Egy ember, egy állat, vagy akár egy növény csak abban a különleges pillanatban tud világra jönni, amelyben a természet minden ereje és a kozmosz pontosan olyan rendben áll, hogy az megszülethessen. Egy növény csak ott tud kifejlődni, ahol a talaj megfelelően tápláló, nem túl nedves, de nem is túl száraz, és elegendő fényt is kap. Egy embernek szüksége van a megfelelő környezetre, erre a hazára, pontosan azokra a szülőkre, hogy hajlamai szerint fejlődni tudjon. Mindez illik hozzá, neki lett szánva. Egy horoszkóp végső soron nem más, mint ennek a misztikus pillanatnak a képe, melyben a teljes személyisége egy embernek megjelenik az égen. Az Aszcendens pedig ebben a születési kép fejeként nagyon döntő szerepet játszik.

Amint megszületik az ember, környezete alakítja, torzítja, képezi és rontja. Állandóan változnak testi, lelki és szellemi funkciói. A módot, ahogy ezek a változások és a növekedés lezajlanak, az Aszcendens határozza meg, mert olyan, mint egyfajta szűrő, ami a befolyásoknak utat enged a lélekbe, és elutasítja a neki nem megfelelőket. Ezzel van meg a lehetősége az Aszcendensnek, személyiségünknek növekedni, érni, tipikus önkifejezését megtalálni. És pontosan ez az oka annak, hogy ismételten állítják, hogy az Aszcendens erői az élet második felében még erősebben lesznek érezhetőek.

Szükségünk van az érettségre, az időre, hogy olyan személyiségként jelenjünk meg, amilyent Aszcendensünk nekünk előír. Minél idősebb egy ember, annál könnyebben felismeri a tanult asztrológus testi megjelenéséből, járásából, pillantásából és gesztusaiból Aszcendensét.

Az Aszcendens, mivel a környezeti befolyásokat feldolgozza, és közvetítőként lép fel a belső és külső világ között, jellemünk formálásában is mértékadóan részt vesz. Ennek pedig nagy befolyása van életünkre és sorsunkra. Egy régi klasszikus asztrológiai alapelv így szól: a jellem a sors. Ez azt jelenti, hogy a sors nem más, mint a jellem az ő időbeni lefolyásában. Kőkemény, de mégis nagyon igazságos, miközben az elismert asztrológusok mindenkor abból indultak ki, hogy a sors nincs szilárdan elrendelve, mivel az ember akarata, szelleme és belátása által hajlamai és ártalmas szenvedélyei fölé emelkedhet.

Az Aszcendens egyike a személyiség három nagy sarokoszlopának, melyek a Nap, a szellemünk, isteni lényünk, a Holdból, lelkünk és az Aszcendens. Ő azonban a legfontosabb, aki nem utolsósorban minden adottságunkat megmutatja, amit korábbi életünkben megszereztünk. Hasonlíthatjuk egy szemüveghez, amin át nézzük a világot, és azt az Aszcendens szerint teljesen másképp érzékeljük. Ha tehát ismerjük egy ember Aszcendensét, már nagyon sokat megtudunk tartásáról és életszemléletéről.

A Kos Aszcendens, hogy előre gorombán megmondjuk, a világot sportpályának nézi, melyen állandóan versenyezni kell a másikkal a győzelemért. A Bika Aszcendens mindenekelőtt élvezet és tulajdon után néz. Legszívesebben mindent és mindenkit bekebelezne. Az Ikrek Aszcendens színesnek látja a világot, tele izgalmas benyomásokkal. Szabályosan áttáncol a világon, a legszívesebben mindent megismerne, megtapasztalna. A Rák Aszcendens mindenütt közelséget, összeolvadást, egy meleg fészket keres. Számára csak a szellemi kapcsolat számít az emberekhez és a dolgokhoz. Az Oroszlán Aszcendens pompás játszótérnek tekinti a világot, melyben ő mint a Nap gyermeke másokkal játszik és szórakozik. Megfigyel, és mindenekelőtt a csodálatos hatást látja, amit ő gyakorol másokra. A Szűz Aszcendensnek az élet inkább józannak tűnik, tele fáradsággal. Mindenekelőtt a munkát látja, amit el kell végeznie, hogy továbbjusson. A Mérleg Aszcendensnek ismét egy boldog világképe van. Hisz a jóban, a közös boldogságban, senkinek nem akar rosszat, és mindenekelőtt a szépet, az élet kultúrált dolgait látja. A Skorpió Aszcendens számára a világ csatatérhez hasonlít, ahol állandóan a túlélésért kell harcolni. Ezért áll mindig készen a védekezésre, amit tényleg minden Skorpió Aszcendensnél meg lehet figyelni. A Nyilas Aszcendens a világot olyan helynek tekinti, melyet meg kell hódítania. Mindenekelőtt látja az igazságot és az igazságtalanságot, ami történik benne. Szabályosan erre összpontosít. A Vízöntő Aszcendensnek látomása van egy szabad, szociálisan igazságos világról, ahol ő mindenütt otthon van és sok a barátja. A Halak Aszcendens egy álmodozó, egy romantikus, aki a világot lágy, puhán lefestett formában látja. Azt is lehetne mondani, hogy számára az élet irreális mesének tűnik, tele titkokkal.

Az Aszcendenssel tehát látunk. Emellett azonban a horoszkópnak az a pontja is, ami megmutatja, milyen határok között tudunk kifejlődni. Erre az Aszcendensre épül fel minden horoszkóp, ezért figyelmünket legelőször reá kell irányítanunk. Mielőtt valamit megtudnánk természetéről jegye alapján meg akarnánk tudni, meg kell tekintenünk, milyen típusú Aszcendense van, hogyan reagál a környezetére, és hogyan befolyásolja azt. Konkrétan az Aszcendenseket három nagy keresztbe osztjuk.

Az első nagy keresztet főkeresztnek vagy kardinál keresztnek nevezzük. Ez a Kos, Rák, Mérleg és a Bak jegyéből áll. Akinek az Aszcendense ezen jegyek egyikében áll, az egy uralkodó típus, aki mindig és mindenütt saját módján meghatározó akar lenni, a tettek embere, aki magas célokat akar elérni hivatásában. Ha egy ilyen Aszcendenssel vagy együtt, világos, hogy ki uralkodik. A Kos Aszcendens vezetői igényét nagyon direkt módon közli, amíg a békés Mérleg Aszcendens, bár diplomatikus módon, de ugyanannyira rendíthetetlenül jár el. Itt az érzelmekben gazdag Rák Aszcendenstől se engedjük ámítani magunkat, aki olykor érzelmi zsarnok tud lenni, és legalábbis otthon mindig ő viseli a nadrágot. A klasszikus Bak Aszcendens úgy otthon, mint hivatásában domináns, mindenütt meghatározza a törvényt: az Ő törvényét.

A második kereszt az un. állandó, fix, és a Bikából, Oroszlánból, Skorpióból és Vízöntőből áll. Ezek az Aszcendensek különösen makacsnak és kitartónak számítanak, fixnek, ahogy már a megjelölés is mutatja. Mindig mindent úgy akarnak hagyni, ahogy van, és nehézkesek, ha nagy változásokról van szó. Fix Aszcendensek nehezen is válnak, vagy legalábbis sokáig nem tudnak volt partnerüktől elszakadni. Végül is az állandóság, olykor azonban az önfejűség emberei.

A harmadik kereszt a mozgékony illetve változó, és az Ikrekből, Szűzből, Nyilasból és a Halakból áll. Akinek az Aszcendense ezek egyikében áll, alapvetően mozgékony, ez azt jelenti, hogy könnyen alkalmazkodik a változó körülményekhez, és többé-kevésbé mindig készen áll az újra. Ezek az Aszcendensek főleg a partneri kapcsolatokban hajlamosak engedni, gyengeségük a határozatlanságuk, nyugtalanságuk és olykor megbízhatatlanságuk.

Kategóriák