Asztro újság

Milyen is a Nyilas szülötte?

A Nyilas jegyében a Jupiter bolygó uralkodik, a nagy szerencse bolygója, (Fortuna Major), és ennek hatása van minden egyes Nyilas jegyében született emberre.

A Nyilas jegyében születtek – nevezhetjük őket jupiteri embereknek, vagy Jupiter gyermekének – nagyon intenzívek, hiszen a Nyilas jegye a tűz elemhez tartozik. Prófétai tehetséggel áldotta meg őket uralkodó bolygójuk, a Jupiter, és soha sem tévednének, ha csak megérzéseiket követnék. Morális érzékük rendkívül fejlett. Ez a jegy az ékesszólás képességét, kiemelkedő művészi hajlamokat hoz, továbbá filozófiai képességei következtében a tudományokhoz és komoly tanulmányokhoz ad tehetséget.

Jupiter gyermeke általában szelíd, békeszerető, becsületes, jóindulatú, irgalmas, és jó szellemi képességekkel rendelkezik. A Nyilas jegye azonban a változékony minőséghez tartozik, így veleszületett derűjük, vidámságuk egyik pillanatról a másikra levertséggé, szomorúsággá változik.

Hamar kiengesztelhetők, reménykedők, azonban gyorsan megsértődnek és megbántódnak, lobbanékonyak és könnyen félreértik a dolgokat. Először mindig a szívük után indulnak, és csak azután gondolkodnak. Szabadságvágy, függetlenség iránti szeretet van bennük – ez a szellemi függetlenségre is érvényes. Az egyetértésre, békességre való törekvés is erős bennük, ha azonban ellenséges támadás fenyegeti őket, szelídségük és békeszeretetük hirtelen átcsap féktelen haragba, durvaságba, vakmerőségbe és veszekedésbe – ezért jobb nem kikezdeni velük.
A Nyilas jegyében született emberek jelleme szabad és nyíltszívű, becsületes és nagylelkű. Sokszor nagy fontosságot tulajdonítanak saját cselekedeteiknek, ám ezt eredményeik nem mindig igazolják. Serényen igyekeznek jót tenni, jótetteket vagy valamilyen emberbaráti eszméket véghezvinni vagy másokkal közölni, de amellett nem sokat törődnek e cselekedetek eredményeivel; sőt inkább még tevékenyebben, hevesebben, nagy lobbanékonysággal követik szívük sugallatát és rendkívül rokonszenves jellembeli képességeiknek indíttatásait immár más irányba.

A Nyilas szülött vállalkozó kedvű, előrelátó, bátor, kedves, rendes és jó (sokszor bővérű) humorral rendelkezik. Pénzügyekben néha aggodalmaskodó, de semmi esetre sem fösvény. Habár nagyon békeszerető, alacsonyabb fejlettségi fokon szelídsége harciassággá, sőt durvasággá változhat. Ilyenkor nem idegen tőle akár a trágárság sem.

Állatkedvelő, különösen a lovakat szereti; nagyon vonzódik mindenfajta sporthoz, és nagyon szeret utazni. Öntörvényű ember. Intuíció terén és az inspiráció kedvéért szélesre tárja szíve ajtaját.

Kategóriák