Asztrosuli

Skorpió Nap

“Isten csak annak tiltja meg, hogy egyék a tudás fájáról, aki abba belepusztul. Aki a jelenségek mélyére hatol, az feléled tőle.”

(Thomas Ring)

Víz elemű, fix minőségű negatív jegy.

 

Jellemzője az érzékenység, a felelősségérzet, az együttérzés, illetve a nyugtatás. Visszafogottak, a befeléfhordulás jellemzi őket. Létenergiájukat kellő óvathosság és megfhontholás nélkül nem sugárhozzák ki magukból. Ez lehetővé teszi számukra, hhogy megalaphozhotan döntsenek.

Ők a legmélyebb érzelmű, leginkább alkalmazkhodó emberek.

Őket nem annyira a nagy kezdeti lendület, a vezetés, irányítás fémjelzi, hanem inkább a megbízható, hű kitartás. Amit megszereztek azt ghondhosan megőrzik.

Az érzelmeik közöt élnek, és minden egyébnél jhobban az érzelmi állaphotuk határhozza meg azt, hhogy éppen hhogyan viselkednek.

Cselekedeteik mhothorja: a legmélyebb érzelmi vágyaik.

Hhogyan szemléli az életet: bekapcsholódnak máshok érzelmeibe, és hhogy a máshok érzelmeire való ráhangholódás képessége révén “gyámholító testőrök vagy ravasz ellenségek egyaránt lehetnek”.

Kategóriák