Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerzőédsi feltételek és adatkezelés

Az alábbi dokumentum Németh Levente György e.v. által üzemeltetett
internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.
Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza,
magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk
internetes oldalán (www.asztrokalendarium.hu) rendelést küld el, ezzel
egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek
tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket
(továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Németh Levente György e.v között, mint
egyezség létrejött.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés
nélkül módosítsa az ÁSZF-et a jogszabályi kereteken belül, és az
oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az
adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. Az ide vonatkozó rendelet teljes
egészében / 17/1999. (II.5.) Korm.rend./ ide kattintva tekinthető
meg.

A web áruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
1./ Üzemeltetői adatok ismertetése
2./ Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
3./ A kínált termékek kategória besorolása
4./ Rendelési információk ismertetése
5./ A megrendelés feldolgozásával kapcsolatos információk
6./ Rendelés lépéseinek bemutatása
7./ A megrendelt termék/házhoz szállítás díjának fizetésének
ismertetése
8./ Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók
bemutatása
9./ Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
10./ Felhívás a csomag átvételével kapcsolatosan
11./ Jótállás, garanciális információk
12./ Az elállási jog ismertetése
13./ Az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztatás
14./ Adatkezelési információk.

1./ Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Németh Levente György e.v
Székhely: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 47. ép.: B
Telephely: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 47. ép.: B
Adószám: 68293802-1-41 Szerződés nyelve: magyar
Nyilvántartási szám: 51537100
Telefonos elérhetőség: +36 20 317 5437

2./ Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása:
A megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással rendelhetők
meg. Fizetés egyelőre csak bankkártyával lehetséges a paylike.hu fizetési rendszeren keresztül

3./ A kínált termékek kategória besorolása:
Kategória besorolások felsorolása: kartkötők, nyakláncok,
kiegészítők, ékszerek
A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ára, mely
minden adót tartalmaz.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból
módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a
módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók
vonatkoznak.

4./ Rendelési információk ismertetése:
A vásárlás regisztráció nélkül lehetséges.

5./ A megrendelés feldolgozásával kapcsolatos információk:
A rendelést telefonon vagy e-mailen keresztül visszaigazoljuk.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok
helyességét.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon történik 9-18 óráig. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van
lehetőség megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta
után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Cégünk a megrendelés visszaigazolásával egyidőben közli a
megrendelés teljesítésének határidejét is. Általános teljesítési
határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül.

6./ Rendelés lépéseinek bemutatása:
A webáruházban csak 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes
személy és jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A
rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint
adásvételi szerződés jön létre Németh Levente György e.v és a rendelést
leadó természetes- vagy jogiszemély (továbbiakban: megrendelő)
között. A megrendelő az “Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket. *
lehetőség bepipálásával kijelenti, hogy elolvasta az ÁSZF-et és a feltételek teljes tudatában adja
le megrendelését a “Fizetés” gombra kattintva.

Az adásvételi szerződés Németh Levente György e.v mint eladó, és a
megrendelő, mint vevő között jön létre. Az Németh Levente György e.v csak
az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól
felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott
rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához a megrendelő azon adatai szükségesek,
amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan,
hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a
rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek
meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, a
rendelést indokolás nélkül töröljük.

Felhívjuk a figyelmét a telefonszám és az e-mail cím pontos
megadására, ezek hiányában meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel, és a
megrendelés teljesítése. Tájékoztatjuk, hogy az e-mail-ben történő
visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott
e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége. Az email-
ben történő visszaigazolás 8 órán belül megtörténik.

7./ A megrendelt termék/házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése:
A megrendelt termékeket Magyarországon belül a Posta futárszolgálat
juttatja el a megrendelőhöz. (posta.hu)
A szállítási költség 490 Huf, illetve fent tartjuk a jogot, hogy egyes termékeknél,
tömeg alapú extra szállítási költséget számoljunk fel, melynek alapja 5 HUF/g.
A futárszolgálat nem időben történő szállítására felelősséget nem
vállalunk!

8./ Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása:
A megrendelt csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra
közötti időszakban. A futárszolgálat a megrendelésen szállítási
címként megadott címre teljesít. A csomagok kézbesítési ideje átlagosan 25-25 munkanap.

9./ Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése:
Minden esetben, a szállítási költség hozzáadódik a kosár
tartalmához.

11./ Jótállás, garanciális információk:
A megrendelőhöz postázott árú minőségi vizsgán esik át, a cégünk
részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a
törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.
Cégünk az eladott termékekre a gyártók által adott garanciát tudja
vállalni. A garanciális idő jelen ÁSZF-ben ill. az adott árucikken
van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon
szerepel. A jótállási idő kezdete a számla kiállításának dátuma és
amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a
számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső
termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban
és a 17/1991. (I.1.)sz. Kormányrendeletben
A Cégünk, mint Eladó helytállási kötelezettségének feltétele, hogy a
Vevő a hiba észrevételét követően haladéktalanul jelezze a
meghibásodást és a hibás terméket az Eladó rendelkezésére, bocsássa.

12./ Az elállási jog ismertetése:
A megrendelt termékek kézhez vételétől számított nyolc napon belül
vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási
szándékuktól, és a megrendelt terméket visszaküldeni. Ebben az
esetben a cégünk köteles a termékért kifizetett vételárat
visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék
visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a
szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék
visszajuttatásának költségeit is a vevő viseli.
Cégünk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék
visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló
részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

Amennyiben a megrendelő nem azt a terméket kapta amit megrendelt,
joga van a termék árát visszaigényelni, megegyezés szerint helyettesítő terméket
is küldünk.

Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen
körülmények között nem veszünk vissza.

13./ Az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztatás:
Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás
időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával
pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés
esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így
tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai
úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza cégünk
címére.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségek a Vásárlót terhelik! Igény szerint cégünkkel
szerződésben álló futárszolgálatot értesítjük csomagfeladási
szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell
megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő
károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A termék visszaérkezését követő 30 napon belül a Vásárló által
megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.
Egyeztetés alapján, postai úton történő visszafizetés is lehetséges!

14./ Adatkezelési információk:
Személyes adatot Cégünk kizárólag a rendelések és azok teljesítése
érdekében, az ahhoz kapcsolódó jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában
megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése
eleget tesz a tisztesség és törvényesség követelményének. Cégünk
csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható.
Cégünk biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint
azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.
Személyes adat Cégünk által csak akkor kezelhető, ha a vevő a
megrendelésének leadásakor külön engedélyezi. Jogszabály által
kötelezően előírt személyes adatok megadása és annak felhasználási
engedélyezése nélkül a megrendelést felvenni nem tudjuk tekintettel
arra, hogy Cégünknek a jogszabályban rögzített eljárási és
bizonylatolási kötelezettségnek eleget kell, hogy tegyen.
A web áruház használata során a cégünk a részére rendelkezésre
bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki
további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az
alvállalkozója. (Pl.: Futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).
A web áruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek
rögzítésre statisztikai célból. (IP cím, látogatás időtartalma,
stb.).
Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és
alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A megrendelés
folyamán rögzített adatokat a Cégünk a megrendelés teljesítéséhez
használja fel.

Az egyes informatikai rendszerek által, a web áruház oldalain
leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása
folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a
hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A web áruház
böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott
adatokat a cégünk bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden
kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott
elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
bolt@asztrokalendarium.hu e-mail címen.
A személyes adatok Cégünk általi kezeléséről a honlapunkon
megtekinthető adatkezelési tájékoztatót nyújtunk megrendelőin
részére.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rend. és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
tv. és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az
irányadók.

Kategóriák